اکوتوریسم و توسعه پایدار

گردشگری پیوند دهنده فرهنگ ها

گردشگری پیوند دهنده فرهنگ ها

آخرین نظرات
پیوندها

به نام حق

تکه ای از بهشت در رویای سرزمین چهار فصل

فرهنگ میراث طبیعی ما آن نیست که بر زبان قلم جاری و ترسیم گردد و یا بتوان از فراسوی چشم دوربین جلوه های طبیعی آن را به تماشا نشست. آراینده آفرینش در کار آرایش عروس طبیعت این دیار، هزاران حله و پیرایه بی دلیل و چشم نواز به کار بسته تا آنجاییکه که گویی قلعه ای از بهشت در دامنه پهناور زاگرس نشسته تا دل و جان هر رهگذر بیننده ای را به سحر سیمای دل آرای خود محسور و مفتون سازد.


بهار در این دیار یعنی تلون حیرت انگیز و محسورکننده گلها و رنگها، یعنی نوای سحر انگیز چشمه ساران، ترنم باران ، و افسون نگاه در تلالو رنگین کمان، بهار در اینجا یعنی تپش خاک و جنبش سبزه و رقص گل اشک، بهار این دیار یعنی بوی سرمست کننده چویل و بابونه و دویدن رنگ و آهنگ بلوغ در رگ زندگی.


تیر از آنجا آغاز می گردد که می توانی با تمامی وجود،رفتن خرداد را در آخرین لحظه ها احساس کنی، مرز میان بهار و و هامین چون فاصله آسمانت و زمین خطی پررنگ است. و پاییز در این سرزمین درست از همانجا جلوه گری مینماید که تابستان آخرین جرعه مستی خود رااز جام سی ام شهریور می نوشد . در سرزمین رویای چهار فصل دوشیزه پر و قار و بالا بلند یلدا ، قامت افراشته و ردای سفید و برفی بر دوش آذر ماه را با تمام جلوه های فسون آمیزش بدرقه می کند تا خود بر یال کوهها و ژرفای دره های برف آگین افسون گری کند.


استان کهگیلویه و بویراحمد که تکه نوین از پارس قدیم است، در رسایی فرهنگ به بلندای تاریخ فرهنگی ایران زمین است .

می توان برای تاریخ سیاسی و تأسیس نخستین حکومت ها، تاریخی مقرون به حقیقت را بیان کرد. امام تاریخ فرهنگی هر قومی به بلندای تاریخ وجودی آن قوم است. یافته های نوین زبانشناسی قدمت گویش این سرزمین را تا نخستین میراث مشترک هند- اروپایی پیش برده است . در دل هزار توی واژگان سرشار از رمز و راز این مردم گذشت هزاره های گمشده نهفته است. قدمت این دیار دیرینگی تا 2500 سال پیش از میلاد می باشد. و این همه جرعه ای از جام سرشاری است که تنها دیده را باید به تماشا آید تا کام دل و جان را به نوش نگاه و خاطره و یادی انوشه آذین بندد.